Dol i Pèrdues

 

 

DOL és el procés d’adaptació que fem les persones quan patim una pèrdua de quelcom que per a nosaltres té un valor significatiu ( la vida, la salut, la parella, la feina, el país d’origen).

La mort d’un ésser estimat (sigui una persona o un animal) acostuma a ser una de les pèrdues més doloroses i en funció de les circumstàncies en que s’hagi produït, pot esdevenir un procés més o menys difícil.

La majoria de nosaltres tenim recursos que ens són propis i naturals  per afrontar-ho, gràcies a la nostra Resiliència. Només en algunes ocasions, aquest procés es complica o sentim que ens resulta massa difícil. Es llavors i només llavors quan els professionals formats en Dol intervenim, acompanyant i oferint eines i recursos per a l’adaptació davant la nova situació.

Català