Emergències

 

 

 

La vida, pot presentar-nos esdeveniments crítics que poden sobrepassar la nostra capacitat de resposta.

Podem trobar-nos davant d’un incident on hi hagi múltiples afectats (com una catàstrofe natural) o també davant d’incidents que afecten a petits col·lectius de persones  d’una manera més individual i íntima ( la pèrdua d’un fill durant la gestació, la malaltia i la mort a l’escola, un accident de trànsit ),

El Psicòleg d’emergències, entre d’altres funcions:  identifica les reaccions que són o no són  esperables, facilita l’expressió emocional, està atent a les necessitats que sorgeixin i assessora a nivel psicològic tant als afectats com a les diferents parts actores en la gestió de l’emergència .

Aquesta intervenció especialitzada, és un factor de protecció i de prevenció d’un possible estrés post traumàtic.

Català