Psicologia Laboral

 

 

 

Les eines de Selecció en Recursos Humans, han evolucionat en els darrers anys. L’entrevista tradicional,molt basada  en els estudis cursats i l’experiència laboral, ha deixat pas a l’Entrevista per Competències, que permet un coneixement ben ampli i transversal per part de l’organització i l’empresa, de la persona que aspira al lloc de feina.

Entenem per Competències el conjunt de  característiques que tenim les persones i que estan dirigides a la bona resolució d’una tasca, tant dins com fora de la feina. Estan directament vinculades amb els nostres coneixements, la personalitat,  les habilitats, les motivacions , les experiències i les actituts davant la vida.

La meva intervenció professional en aquest àmbit està dirigida a:

Realitzar Entrevistes d’avaluació psicològica de les Competències ( en processos de selecció laboral (de l’ Administració o de l’empresa privada)

Formació als alumnes de Batxillerat,de Cicles Formatius, de Grau o de Màster universitari  dins el seu Programa docente d’Orientació Laboral

Català